Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kubuspuchatekczersk.naszbip.pl

PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kubuspuchatekczersk.naszbip.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, no. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Brzezińska.
 • E-mail: przedszkole.czersk@wp.pl
 • Telefon: 523984272

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Dąbrowskiego 4.
 • E-mail: przedszkole.czersk@wp.pl
 • Telefon: 523984272

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

-Budynek Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku nie jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, przedszkole nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

-W budynku przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 

Załączniki:

RAPORT GUS

Utworzono dnia 31.03.2021, 08:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 128
Utworzono dnia: 23.11.2020
Dokument wprowadził:
Barbara Brzezińska
Dokument opublikował:
Barbara Brzezińska
Dokument wytworzył:
Barbara Brzezińska
Wytworzono:
Barbara Brzezińska
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorzadowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

Historia publikacji

 • 31.03.2021 08:15, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2021 08:14, Administrator
  Dodanie załącznika: RAPORT GUS
 • 23.11.2020 12:25, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności